عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با نگاهی به تولیدات بانک ها، تسهیلات و سرمایه گذاری هایی که به تولید نرسیده اند،در می یابیم که نظام بانکداری ضد تولید است.

محمد سقائی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که یک فرد در بخش تولید سرمایه گذاری می کند موجب تحرک در بخش اقتصاد و در نتیجه ایجاد اشتغال خواهد شد اما متاسفانه بانک ها شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده اند و تسهیلاتی با بهره های 30 تا 40 درصد به آنها پرداخت می کنند.
وی با اشاره به اینکه تعداد معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان است گفت: بانک ها برای تولید، تسهیلات پرداخت کرده اما سرمایه در گردش نداشته و تولید به سرانجام نرسیده است.
نماینده فارس، استهبان و نی ریز تصریح کرد: این امر نشان می دهد که پرداخت تسهیلات هوشمندانه و به درستی صورت نگرفته و مشخص نیست که متقاضیان، این وام را کجا هزینه کرده اند.
 سقائی تصریح کرد: تولید کنندگان اصلی که اشتغال ایجاد می کردند در این زمینه بسیار متضرر شدند و به علت پرداخت نکردن معوقات، بانک بر اموال آنها حراج زد و با این کار بانک نه تنها به پول های خود نرسید بلکه تولیدی هم صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه بانک ها کمر تولید را شکسته اند گفت: اگر بخواهیم عملکرد نظام بانکداری را به خوبی مشاهده کنیم باید نگاهی به پروژه های شهرک های صنعتی بیاندازیم که چند درصد آنها مشغول به کار است.
نماینده استهبان و نی ریز یادآور شد: با نگاهی به تولیدات بانک ها ، تسهیلات و سرمایه گذاری هایی که به تولید نرسیده اند و یا راندمان خوبی نداشته اند به این نتیجه می رسیم که نظام بانکداری ضد تولید است.

منبع : در استهبان چه خبر ؟ |سقایی: نظام بانکداری ضد تولید است
برچسب ها : تولید ,بانک ,نظام ,بانکداری ,پرداخت ,سرمایه ,نظام بانکداری ,سرمایه گذاری ,تولیدات بانک ,تولید نرسیده ,گذاری هایی